През седмицата Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 10 млн. лева на млади фермери и полупазарни стопаства по ПРСР 2007-2013, съобщават от Фонда. 

Изплатени са средства на 371 млади фермери по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ на стойност 9 080 300 лв. и на 161 ползватели по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ на стойност 474 400 лева.