Днес Държавен фонд „Земеделие“ започна превеждането на субсидията по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци, съобщиха от Фонда.
[news]

Близо 7 000 земеделски стопани, заявили финансиране на плодове, зеленчуци и зеленчуци оранжерийно производство, които са попълнили декларация по образец и са предоставили документи за реализация на произведената продукция в срок до 31 януари 2016 г., ще получат подпомагане по схемите. 
 
Общият размер на изплатените средства по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (СП) е 37.5 млн. лева. По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (СЗ) финансовата помощ е в размер на 33.5 млн. лева. Субсидията по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство (СЗо) е 5 млн. лева.
 
Ставките по схемите са определени със Заповед № 09-142/21.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните. 

1. По Схемата за обвързано подпомагане за плодове – 1 938 лв. (990.88 евро) на хектар.
2. По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци – 2 328 лв. (1 190.29 евро) на хектар. 

3. По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (оранжерийно производство) – 10 686 лв. (5 463.67 евро) на хектар. 

Заповед № РД09-142 от 21.03.2016 за определяне на ставките по схемите за плодове и зеленчуци