Държавен фонд „Земеделие” е изплатил в четвъртък 3.6 млн. лв. субсидии за кравето мляко по Схемата за подпомагане на млечния сектор, която се прилага като специфична мярка в условията на криза, съобщиха от фонда.

Средства са наредени на 3 249 одобрени производители, които ще постъпят по сметките им до дни. Вероятно обаче фермерите ще получат парите си, които се равняват на 0,009 ст за литър мляко едва на 25 май – след почивните дни (бел. ред.)

От общо 4 126 допустими за подпомагане млекопроизводители, заявления по схемата бяха подадени от 3 249 стопани. Общото количество мляко, за което те са кандидатствали е в размер на 397 438 163,24 кг., реализирани през квотната 2008/2009 година.

Право на подпомагане по мярката имат производителите на краве мляко, които притежават индивидуална млечна квота и които са подали годишни декларации за извършени доставки или директни продажби на краве мляко през квотния период 2008/2009 г., в размер най-малко на 20 000 кг.