Близо 22 млн. лв. (21 758 786) са изплатени на 13 065 животновъди по помощта de minimis, съобщиха от ДФ „Земеделие“ (ДФЗ).

Държавна помощ: С 56.6 млн. лв. стопани ще погасяват кредити от ДФЗ

Субсидии получиха земеделските стопани, които отглеждат крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки. Периодът, в който те можеха да кандидатстват по схемата, продължи от 11 до 24 август.

Ставките за подпомагане са:

•    40 лв. до 50-то животно, вкл. и 20 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;
•    40 лв. до 50-то животно, вкл. и 20 лв. от 51-то животно за млечни крави;
•    20 лв. за млечни крави в планински райони;
•    40 лв. до 50-то животно, вкл. и 30 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;
•    110 лв. за месодайни крави под селекционен контрол;
•    80 лв. за биволи;
•    15 лв. до 200-то животно, вкл. и 10 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;
•    10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;
•    10 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол, извън животните в планински райони.

От ДФЗ припомнят, че целта на извънредната помощ е да се подкрепят животновъдите, които търпят загуби заради сушата и негативното влияние на пандемията от COVID-19. Общият размер на средствата по схемата de minimis, която един земеделски стопанин или предприятие може да получи, е до левовата равностойност на 25 хил. евро за период от три последователни данъчни години.

Останалите земеделски стопани ще получат субсидиите си след приключване на допълнителните административни проверки, уточняват от Фонда.