Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) е на път да приключи договарянето на последните проекти по изтичащата програма за развитие на селските райони като само 28 проекта по мерки 311 и 312 са в изчакване. По тези проекти се изисква допълнителна информация. Така няколко месеца след крайния срок фонд "Земеделие" е на път да приключи договарянето по изтичащата Програмата за развитие на селските райони, съобщава Капитал Daily.
 
Отделеният бюджет от около 140 млн. лв. ще стигне за 474 проекта, сред които има и такива за покупка на автомобили. След скандала със заявените за субсидии луксозни возила обаче за тях беше наложен таван за получаване на финансова помощ.
 
Проектите по двете схеми - за разнообразяване към неземеделски дейности и за подкрепа за развитие на микропредприятия са последните, по които имаше забавени проекти от предишното ръководство на фонда. Самите проекти са подадени през пролетта на 2013 г., като според наредбите трябваше да бъдат разгледани до три месеца, тоест есента на миналата година. Това обаче така и не се случи, като забавянето беше толкова голямо, че беше прескочен и поставеният от Европейската комисия (ЕК) финален срок за договоряне от 30 юни. След това институцията започна преразглеждане на проектите, но спрямо изисквания на евросъюза, важащи за новия програмен период. През последните месеци обаче има много предположения от експерти, че голяма част от тези проекти няма да може да се изпълнят. Причината е, че това трябва да се случи до септември следващата година - кратък срок, особено за предложенията, включващи строителни дейности.
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!