Държавен фонд Земеделие е изплатил към момента финансиране по 780 договора по мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани по Програмата за развитие на селските райони. Това съобщи на въпрос на Фермер.БГ изпълнителният директор на Фонда Румен Порожанов. Само през последната седмица сме платитли 220 договора, уточни Порожанов. 
 
В наличния бюджет влизат общо 1400 проекта. До момента са договорени 842 проекта, други 219 са пред договаряне. Те са преминали цялата процедура за одобрение и са минали на риск анализа, който се прави. Общо 1062 договора са готови за приключване. Отказани и оттеглени са общо 162 проекта. 132 договора все още са в комуникация с бенефициентите за приключване на договорите с РА.