Държавен фонд Земеделие актуализира индикативния  график за извършване на плащания по схемите и мерките за директните плащания. Вече са добавени и Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите (мярка 12).  Периодът за стартиране на оторизация е от 22 до 26 февруари. Бюджетът е 25 592 129 евро (50 053 854 лева).

Фермер.БГ припомня и останалите срокове, обявени от ДФЗ:

Първо ще се изплатят субсидиите по СЕПП, както и остатъка от преходната национална помощ за говеда и биволи – в периода от 25 – 29 януари.

 
В периода от 22 до 26 февруари предстоят Компенсаторни плащания в планински райони (НР 1), плащания по Агроекология и климат - мярка 10 (ПРСР 2014-2020), Биологично земеделие - мярка 11 (ПРСР 2014-2020), Компенсаторни плащания за други райони засегнати от други ограничения (НР 2).
 
Между 1 и 10 март се предвижда изплащането по Схема за обвързано подпомагане за плодове (СП), Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (СЗ), Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци - оранжерийно производство (Сзо), Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК).
 
По схемата за Тютюн (необвързана с производството) и Схема за преразпределително плащане (СПП) се очакват плащания в периода 1-10 април 2016 г. 
 
Между 20-30 април ще се платят субсидиите по Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания (ЗДП).
 
Последни в списъка са плащанията по схемите Специално плащане за култура – памук, Схема за млади земеделски стопани (МЗС) и Схема за дребни земеделски стопани (ДЗС). Те са предвидени за периода май-юни 2016. 
 
От ДФЗ уточняват, че графикът за извършване на оторизациите е индикативен.