Специалисти от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) ще отговарят на въпроси на фермери за подпомагането на селските стопани по различни схеми, мерки и програми в приемни във Варна и в Добрич.
 
 
„Ден на отворени врати“ се организира утре, 25 юли, в Областната дирекция на ДФЗ във Варна.
 
„В приемната кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които ДФЗ администрира, ще могат да правят справки, и предложения за подобряване работата на Областната дирекция“, съобщиха от Фонда. Приемната ще бъде разположена в сградата на дирекцията на ул. „Д-р Пискюлиев” 1.
 
На 26 юли, четвъртък, ще бъде отворен временен офис за граждани в Областната дирекция на ДФЗ в Добрич на бул. „Добруджа" № 32 А, ет. 5 и 6. 
 
Приемните ще бъдат отворени за посетители от 10 ч. до 14 ч. При голям интерес от страна на земеделските стопани офисите ще работи до 17:30 ч. За всички основни програми, които Фонд „Земеделие” прилага, са определени експерти, които да отговарят на въпросите на земеделските стопани. Ако казусите им са от по-сложен характер, който налага комплексни проверки, фермерите ще получат отговори писмено в срок до 10 работни дни от внасяне на запитванията. 
 
Дни на отворени врати предстои да се проведат във всички областни структури на фонда в страната.