Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) отпуска 3,2 млн. лева по схемата de minimis за 2020 г. на преработвателни предприятия за изкупуване на плодове и зеленчуци. Това съобщиха от институцията.

Пшеница: ДФЗ отпуска по 250 лв./ха кредити

Помощта ще се използва за компенсиране на част от разходите за транспорт от стопанството до преработвателното предприятие, логистика, сортиране на продукцията, нейното почистване, калибриране и съхранение на готова продукция. Тя ще важи за праскови и нектарини, сливи, малини, домати, пипер и патладжан. Подкрепата е част от мерките, които се въвеждат от държавата като облекчения за земеделските стопани, заради пандемията от COVID-19.

Средствата ще се предоставят на преработвателни предприятия, с изключение на тези, извършващи дестилация и производство на ферментационни продукти.  

Предприятията трябва да бъдат регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в публичния регистър на БАБХ (по списък от БАБХ). Те трябва да притежават документ, удостоверяващ извършеното плащане към земеделския стопанин, както и протокол, издаден от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), съвместно с ОД „Земеделие“ към МЗХГ на земеделския стопанин за реколтиране на  съответната култура.

На финансиране имат право всички предприятия, които завишат обема на изкупената продукция от регистрирани земеделски производители с над 15% спрямо 2019 г.

Предвидените ставки за подпомагане са:

  • праскови и нектарини - единичната ставка от 27 лв./тон;
  • сливи - единичната ставка от 21 лв./тон;
  • малини - единичната ставка от 139 лв./тон;
  • домати - единичната ставка от 30 лв./тон;
  • пипер - единичната ставка от 37 лв./тон;
  • патладжан - единичната ставка от 20 лв./тон;

Предвижда се признати организации и групи на производители да бъдат допустими за подпомагане, чиито членове са заявили през Кампания 2020 участие по схемата за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци на открити площи.

Указанията за държавната помощ и съпътстващите ги регистри ще бъдат публикувани на сайта на ДФЗ.