Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) актуализира текущите приеми по схемите за Държавни помощи.

 

Как фермите за криптовалута влязоха в ПРСР?

 

Собствениците на загинали от наводненията животни от област Бургас, които не са получили обезщетения през 2017 г., могат да подават заявления в Общинските служби „Земеделие" или в Областната дирекция на ДФЗ от 19 до 30 март 2018 г. Помощта ще бъде преведена до 16 април 2018 г. 

 

От 20 март пък фермери могат да подават заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae); по Схемата за помощ за участие на земеделските стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал и по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция.

 

На 26 март ще бъде стартирана процедурата по приемане на заявления по Схема за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия.

 

Държавни помощи

 

Схема

Срокове за прилагане

 

Схема за държавна помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците

 

 

13 март - 20 март 2018

 

 

Минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, за животновъди от област Бургас, за животни, пострадали от наводненията през октомври 2017 г.

 

 19 март - 30 март 2018

 

 

Схема за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)

 

 

20 март - 15 май 2018

 

 

 

Помощ за участие на земеделските стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал

 

 

20 март - 10 април 2018

 

Схема за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция

 

20 март - до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август 2018

 

 

Схема за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия

 

 

26 март - 10 април 2018

 

Схема за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период за 2018 година

*За закупуването на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата на овощните видове, ягоди и малини, които се прилагат през есента в периода на масов листопад

 

15 октомври -

31 октомври 2018