Над 97% от сумите по бюджета на директните плащания за Кампания 2023 са разплатени на фермерите към края на месец юни. Това информират от ДФ ”Земеделие” (ДФЗ) в отговор на запитване на Агри.БГ.

Каква е изкупната цена на меда в Гърция?

Известно е, че по европейски регламент директните плащания трябва да бъдат осъществявани между 1 декември и 30 юни на следващата календарна година. В противен случай държавата членка подлежи на санкции. 

Индикативният график на плащанията обаче се изпълняваше със закъснения, като останаха преводи, които не бяха направени до края на първото полугодие и продължават да не са.

Добрата новина е, че плащанията ще се реализират, още повече без санкции за страната ни, обясняват от ведомството.

ДФЗ: До 30 юни ДФЗ изплати общо 1,539 млрд. лв., което представлява усвояване на повече от 97% на предвидения бюджет. Европейския регламент позволява до 5% от бюджета за дадена Кампания по Директните плащания да бъдат разплатени и след 30 юни, което означава че няма неусвоени средства.

От Разплащателната агенция обясниха по-рано, че при структурирането на разчетите на работа, приоритет при разплащане на финансовото подпомагане към кандидатите, са интервенциите, схемите и мерките, към които има най-голям интерес от страна на земеделските стопани, както и направленията, за които в Стратегическия план е предвиден най-голям бюджет.