Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 76,5 млн. лв. (76 537 464 лв.) по интервенциите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци (ПиЗ) за Кампания 2023.

Субсидии получиха 11 553 земеделски стопани, заявили площи с плодове, зеленчуци и оранжерийно производство, допустими за подпомагане по осемте интервенции, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. Средствата са изплатени в максимален размер след извършването на всички административни проверки и проверки на място. 

Финансовата подкрепа по интервенциите за обвързано подпомагане за плодове (ИП) възлиза на общо 38 818 384 лв. 
Оторизираните средства по интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване (ИП – Н) са 2 285 488 лв. 

По интервенцията за подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани) (ИЗ-ДККП) са наредени 4 543 138 лв.

Финансова подкрепа, в размер на 5 182 151 лв., получиха стопаните, заявили интервенцията за подпомагане на доходите за зеленчуци (пипер) (ИЗ-П).

Изплатената сума за подпомагане на доходите за зеленчуци (лук и чесън) и картофи за нишесте (ИЗ-КЛЧ) възлиза на 4 249 143 лв. 

Общо 8 666 318 лв. са преведени по интервенцията за подпомагане доходите за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) (ИЗ-МЗДП). 

Наредените средства, които постъпиха по сметките на оранжерийните производители (ИОП), са 12 380 526 лв. 

Преведената сума по интервенцията за плодове и зеленчуци в планинските райони (ИЗП-пл) е общо 412 316 лв. 

Ставките по интервенциите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2023 са определени със Заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-580 от 03.06.2024 г. Помощта се определя съгласно изискванията в Наредба 3 от 10 март 2023 г. (за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции). 

По интервенциите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци не подлежат на субсидиране кандидати, които не са предоставили и подписали изискуемата декларация и опис по образец, утвърдени от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ за произведената от тях продукция и използвани семена и посадъчен материал, съгласно чл. 33, чл. 34, ал. 1 и § 8 от Заключителните разпоредби на Наредба № 3 от 10.03.2023 г.

Не подлежат на подпомагане и кандидатите по интервенциите за обвързано подпомагане за плодове (ИП), които не са предоставили документ, с който да докажат, че насаждението е в период на плододаване. Документът следва да е издаден от агроном, придружен от копие на дипломата на агронома.