Общо 211 заявления за подпомагане са подадени по подмярка 21.3 "Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР), информираха от Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ).

 Министърът иска удължаване на извънредните мерки и догодина

117 заявления са подадени в направлението за подпомагане за еднократно платима сума на база средносписъчен брой на персонала за периода март - юни 2020 г., а 94 са заявленията за подпомагане за еднократно платима сума на база 5% от стойността на декларираните нетни приходи от реализация на преработени селскостопански продукти за 2019 година.

Най-много заявления по COVID 3 са подадени в област София град - 32, следвани от област Пловдив – 30, Варна и Велико Търново - 12, Стара Загора - 11, Търговище и Благоевград - 10.

Периодът, в който кандидатите можеха да подадат заявление по подмярката бе от 26 октомври до 13 ноември 2020 г.

Подмярка COVID 3 е обявена с бюджет от 7 321 096 лв., припомнят от фонда.

Подпомагането е предназначено за малките и средни предприятия, преработващи първична земеделска продукция:   

- мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
   - месо и месни продукти;
   - плодове и зеленчуци, включително гъби;
 - пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
   - зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
   - растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
   - технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
   - готови храни за селскостопански животни (фуражи).


 Таванът на финансова помощ за предприятията по подмярка COVID 3 е до 50 000 евро.