Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателнаагенция преведе 641 603 лв. по седем проекта за развитие на рибарските области – мярка 4.1 от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР).

Две Местни инициативни групи (МИРГ) - „Бяла – Долни чифлик - Аврен“и „Главиница – Тутракан – Сливо поле“, получиха субсидии за реализиране на местните си стратегии за развитие. Проектите предвиждат създаване на сърф училищеи предоставяне на туристически атракции. Разплащателната агенция изплати и субсидия от61 492лв. за втория етап от проект за създаване на училище за ветроходни спортове.Общата стойност на инвестицията е 372 144лв.Одобренитесубсидиипо тези три проекта едо 60%, от които 75%се осигуряват от ЕФР, а25% -от държавния бюджет.

МИРГ „Български Черноморски сговор- Бяла - Долни чифлик - Аврен“работи по проект за печатно издание „История на рибарството“, за което Разплащателната агенция изплати аванс от19 311 лв. Размерът на одобрената субсидия е 38 623лв. Друг проект на обща стойност 586 053 лв. е за създаване на институционална рамка на нови водни атракционни спортове в курортен комплекс Слънчев бряг чрез интегриране на младежи от рибарски семейства от територията на МИРГ „Поморие - Несебър“.По него са преведени 292 095 лв. За свое проектно предложение Община Девин получи авансово плащане в размер на 197 984лв. Дейностите включват изгражданетона водопровод за термални води в Беденски бани в гр.Девин.Окончателно плащане от45 600 лв. за изпълнена експертна помощполучи и Община Поморие. Безвъзмездната помощ по четирите проекта е100% от размерана одобрената инвестиция.


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!