При проведени опити с Панамин Агро® в периода април-септември 2017 г. с лук (сорт Мелник), краставици (сорт Гергана), домати (сорт Розово сърце) и пипер (сорт Ивайловска капия) са изведени някои изводи за положителните свойства на продукта при зеленчукови култури.
 
 
Така например при естествено плодородие на почвата и без влагане на никакви други торове и препарати за растителна защита, листното приложение на Панамин Агро® стимулира растежа на лук на зелено, повишавайки масата на растенията с 13%. Също така продуктът доказано повишава средната маса на луковицата, както и добива от глави лук с 43%.
 
При краставиците повишаването на добива е с около 200 кг/дка, като едновременно с това растенията формират по-голямо количество стандартни плодове. При доматите общият добив се повишава с 19,4%, а при пипер – с 33%.
 
 
Интересен факт е, че опитите показват, че при домати и пипер прилагането на продукта води до ускоряване на формирането и узряването на плодовете. Освен това Панамин Агро® повишава съдържанието на витамин „С“ и сухо вещество при тези култури, както и при краставиците.
 
При конвенционално отглеждане с внасяне на торове и препарати за растителна защита, листното приложение на Панамин Агро® може да замени до 70% от дозите на синтетичните торове и пестициди. Така при прилагане само на 30% торове и препарати за растителна защита Панамин Агро® повишава масата на растенията лук с 60%, дължината с 40% и дебелината с 20%. 
 
Опитите показват, че благодарение на прилагането на продукта се повишава средната маса на луковицата, което води до получаване на по-голям добив от глави едра фракция. Добивът от лук в този случай превишава дори този от конвенционалното отглеждане - с 16,5%.
 
При домати, краставици и пипер Панамин Агро® води до получаване на добив съизмерим с този, получен при конвенционалното производство.
 
Панамин Агро® е 100%  биологичен минерален микс за листно подхранване на всички видове култури и реминерализация на почвата. Приложим посредством листно торене, продуктът е богат на повечето необходими микро и макроелементи за изхранването на растенията. Той осигурява толерантност към суша, слани и измръзване и има фунгицидно действие.
 
Благодарение на естествено свързания въглероден двуокис в продукта, той ускорява и удължава периода на фотосинтезата. Лесно разтворим във вода, с размер на частиците от 0,1 до 6 микрометра (µ) или 50 пъти по-малки от диаметъра на човешки косъм, Панамин Агро® има уникални свойства и е съвместим с по-голямата част от ПРЗ и торовете, използвани в растениевъдството.
 
Официален вносител на продуктите с марка Панамин в България е фирма Панамин Ко
За повече информация и контакти:
+359 883 20 99 20