Тръгнаха плащанията по Натура 2000. Близо 11 400 стопани ще получат 43,6 млн. лв. Това е очаквано плащане, заяви новият министър на земеделието Десислава Танева в студиото на bTV.
 
Срокът за подаване на заявления за директно подпомагане беше удължен до 23 май. Към днешна дата са получени 104 хил. заявления.
„В сравнение с целия период за миналата са подадени 111 хил. заявления. Тоест ходът на кампанията тече в нормален темп. Удължихме я основно заради искания и успокоение на бранша, най-вече на биологичните производители. Удължаването обаче не би повлияло върху последващи процеси за проверки на съответните заявления“, убеден е ресорният министър.
 

Според нея усещането за корупция по темата за къщите за гости наистина е тежко. В момента се уточняват точните размери.

 
„Още преди първия ми мандат като министър се появиха съмнения, породени от такива проверки. Те бяха извършени съгласно правилата на ЕС, според които 1% е извадката от бенефициентите, които трябва да бъдат проверени на случаен избор. Методологията, която следва ДФЗ, е за 5%. Но както виждаме и те се оказват недостатъчни“, коментира земеделският министър.
 

Министър Танева не е тотално изненадана от измамите с къщите за гости, винаги е имала съмнение относно целите на тази мярка. Затова подобна мярка не е отваряна през първия й мандат като агроминистър.

 
„Тези къщи за гости са направени по правилата, които Брюксел е създал, но те не способстват за постигането на целите на тази мярка. А те са да се осигури алтернативна заетост на хората в селските райони – освен със земеделие да се занимават и с други дейности“, уточни тя.
 

В момента тече проверка на прокуратурата, която проверява всички къщи за гости.

 
„Трябва да се приложат всички санкции, с цялата строгост на закона, за да не се изкривява една мярка, която би била полезна за селски райони, в които има потенциал за туризма. Аз лично нямам къща за гости. Нямам придобивки откакто съм във властта и това е съзнателен мой избор. Имам само парични средства, които съм декларирала“, заяви Танева. 
 

Новият земеделски министър се съгласи с твърдението, че има поражения върху пчелните семейства, като проблемът е в неспазването на часовите пояси на пръскане и ненавременното уведомяване.

 
„По отношение на контрола в този вид на Наредба 13 ще вземем мерки, но истината е, че трябват и нови. С пчеларите обсъждаме една мярка, която те приеха много добре. Във вторник имаме съвет с директорите на държавните горски стопанства относно плановете за залесяване. Там, където е възможно, залесяването ще се комуникира с пчеларски организации, за да бъде с медоносни култури“, обяви Танева.
 

Десислава Танева не се съгласи с мнението на много стопани, че нелегално внасяните препарати, например от Турция, са по-ефективни.

 
„Пчелите не умират заради това, че препаратът е нелегален. Ако не се спазват изискванията по Наредба 13, няма никакво значение дали препаратът е легално продаван или нелегално внесен, ефектът за пчелите е един и същ. Българските производители трябва да бъдат убедени и в пазарната цена на продавания препарат, защото оплакването е, че те са скъпи. Тогава по естествен начин ще се реши проблемът с този нелегален внос, тъй като контролът очевидно е неефективен“, съгласи се Танева.