Министър Десислава Танева, Симеон Караколев от Асоциацията на Българска млечна овца и проф. Васил Николов от Агенцията по селекция и репродукция в животновъдството в блиц интервю за Фермер.БГ относно схемата за животни под селекционен контрол:
 
Фермер.БГ: Г-н Караколев, при откриването на овцевъдния събор казахте, че тази година е преломна за овцевъдството. Защо я определяте като такава?
Симеон Караколев: Схемата, която през тази година се прилага за пръв път за овце майки и кози майки под селекционен контрол със сигурност ще допринесе най-малкото за задържане на поголовието и със сигурност за оставянето на всички женски животни като приплоди в стадата?
 
Фермер.БГ: Смятате ли, че има интерес към схемата?
Десислава Танева: Да, и ето министър Танева, смятам, че може да потвърди за големия интерес към схемата за овце майки и кози майки под селекционен контрол.
 
Ферме.БГ: Министър Танева.... една нова схема, на която някои животновъди погледнаха скептично...
Десислава Танева: Аз мога само един пример да дам. Винаги си мислим, че подпомагането е положително и добро, когато всички са доволни. Но то трябва да има насока. Каква е ролята на Държавата? Нейните земеделски производители да генерират доход. Това може да стане, когато има високопродуктивна порода животни.


 
Фермер.БГ: Както е масовата практика на Запад...?
Десислава Танева: Ще ви дам пример с Румъния. Наскоро, както знаете, имахме съвместно заседание на Правителствата. Там се субсидират само животни под селекционен контрол. Да не говоря, че там има и горна граница на брой животни в стопанство, които се субсидират и ставката се получава по-висока. Но като се разпредели на цялото поголовие, се получава абсолютно сходна ставка както при нас. Да, субсидирането трябва да бъде по този начин – то е въпрос на национална политика и тази политика трябва да бъде насочена към това в дългосрочен план да има развитие на високопродуктивно и ефективно производство. А това може да стане с високопродуктивни животни – било то за месо или мляко.
Разглеждаме без дългосрочна визия политиките. Гледаме само дали тази година сумата ще е по-висока, но като че ли не си задаваме въпроса: Какво ще ни донесе тя в по-дългосрочен план?
Ние не можем да смятаме, че развитието на високоефективно земеделие зависи единствено и само от това всяка година да има повече и повече пари. Всичко е комплекс от инструменти и парите са част от тях. Те не могат да бъдат раздавани „на калпак“, ако искаме да са максимално полезни.
 
Фермер.БГ: Има ли интерес към схемата?
Симеон Караколев: Интересът е огромен като цяло. Затова ние си усъвършенстваме вътрешните правила, за да може всичко да влезе в един, смея да твърдя, приличен ред.
 
Фермер.БГ: Проф. Николов, колко животни могат да се възползват от подпомагане по схемата под селекционен контрол?
Проф. Васил Николов: Към момента са вкарани 62 000 говеда по схемата и 160 000 овце по заявка на равъдните организации от Изпълнителната агенция (ИАСРЖ) в системата на Агенцията по безопасност на храните (БАБХ). Системата работи в момента, хората подават заявления и мисля, че създадохме една много добра организация. Ако в момента човек отиде в РА и установи, че животните му не фигурират, той веднага се свързва с развъдната асоциация, тя – с нас ИАСРЖ и ние можем да контролираме нещата. Действително, в началото скептицизмът беше голям, но знаете, че прeди години селекцията у нас беше едва ли не мръсна дума, затова с,мятам, че схемата, която се случва в момента е много добра и мисля, че ще има ефект от нея.
 
София БЕЛЧЕВА, Фермер.БГ
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!