Десет въпроса са поставени от народни представители на земеделкия министър Десислава Танева за петъчния парламентарен контрол. Сред тях е въпросът на депутата Мая Манолова относно увеличаване на минималния месечен размер на осигурителния доход на регистрираните земеделски производители през 2015 г.
[news]
Министър Танева ще отговори на следните въпроси: 
 
1. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно изграждане на заграждения в горските територии, улавяне на дивеч и отстрела му в заградени площи.
 
2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно промяна на устройствените правилници на Природни паркове от Изпълнителна агенция по горите от месец септември 2014 г.
 
3. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно загубата на финансови средства по Програмата за развитие на селските райони (2007 - 2013 г.).
 
4. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА и ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ; относно контрола по управление на горски фонд - собственост на общ. Белица, обл. Благоевград.
 
5. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно незаконна сеч на територията на обл. Търговище.
 
6. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно изплащането на полагащите се по изпълнение на Държавна профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните за 2014 г. средства.
 
7. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно сформирането на междуведомствена комисия за разглеждане на спорните текстове в Закона за съсловната организация на ветериналните лекари в България.
 
8. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно План за земеразделяне на землището в гр. Дългопол.
 
9. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно увеличаване на минималния месечен размер на осигурителния доход на регистрираните земеделски производители през 2015 г.
 
10. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно продажба на земи от Министерството на земеделието и храните, попадащи в трасето на проекта "Южен поток". 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!