Намираме се в интересно, динамично и стратегическо време за това как ще продължи новата ОСП, къде се намираме и как протича нашето ежедневие, каза земеделският министър Десислава Танева при откриването на Деветия национален агро семинар на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) в Пловдив.

Десислава Танева: Трябва да се справим с прилагането на екосхеми в земеделието

„Поздравявам най-конкурентния и бизнес бранш в селското стопанство за добрите резултати, които сте постигнали през годините. Поздравления за всички, които направиха днес България да има конкурентоспособен сектор зърнопроизводство и без подкрепата по ПРСР“, продължи ресорният министър.

Тя цитира данни, според които инвестициите в селското стопанство годишно варират около 1 млрд. лв.

„От тези 7,5 млрд. лв. едва 500 млн. лева са по подкрепа за ПРСР. Тази програма не е панацея и цифрите го доказват. В този смисъл не насочвайте усилията си към теми, които не биха донесли удовлетворение и на вас“, коментира Десислава Танева.

Деслава Танева: „За 2018 г. износът на зърно възлиза на 3 млрд. 141 хил. лв., което е 37,3% от общия износ на селскостопански стоки в България. Това са цифрите, които дава вашата работа и като производители и като търговци.“

Статистиката на земеделското министерство сочи, че заявените площи със зърнено-житни култури е 19,316 млн. дка. Това са 74% от обработваемата земя в страната. 

„Близо по 1 млн. декара са угари и люцерна. Ако прибавим и тези площи, ще стигнем 81%. Искам да поздравя и всички вас, които тръгнаха към диверсификация“, каза Танева.

През 2018 г. са добити над 12 млн. тона  зърна – пшеница, ечемик, царевица, рапица и слънчоглед. От общото произведено количество са изнесени 6 млн. и 800 хил. тона. Очакваната реколта от пшеница за 2019 г. е около 6 млн. тона. 

Експортът се движи малко по-високо от миналата година. Основен експортен пазар за българското зърно е Германия – страна с едни от най-високите потребителски изисквания.

„Зърнопроизводството е изключително експортно ориентиран отрасъл. Искам да похваля сектора във връзка с това, на какво място ни отреждат спрямо световните сили. Страната ни заема 11-то място в света по износ на мека пшеница, с реализиран експорт 4.17 млн. тона за 2018 г. На 11-то място сме и при износа на царевица с експорт от 1.41 млн. тона. Страната ни е на второ място в света по износ на черен маслодаен слънчоглед с експорт от 779 хил. тона. Заемаме осмо място по износ на рапица“, допълни министърът.

Десислава Танева: Изоставаме със Закона за градушките, вместо да направим работещ модел.“

По отношение на защитата от градушки министърът посочи, че е необходима финансова солидарност между земеделските производители и държавата, за да има превенция на риска и пазарни обезщетения при неблагоприятни климатични условия.

„Това ще бъде възможно, само ако има бенефициент и финансово участие на всички земеделци“, допълни още министърът.

Тя припомни, че около 36 млн. евро, заделени по мярката за управление на риска, са прехвърлени по бюджетите на мерки, чиито приеми по ПРСР ще бъдат отворени през първите 6 месеца на 2020 г.

„За следващия програмен период по тази мярка  бюджетът ще бъде два пъти по-голям в размер на 72 млн. евро“, поясни Десислава Танева.

Наши експерти са се срещнали с колеги в Унгария. Там са се запознали с техния модел, който обаче отново е на принципа за финансова солидарност и обезщетения.

 „Може да получавате обезщетения от щети от климатичните промени, но трябва да има участие, вноска на земеделските производители. Въпрос на ниво на мислене, израстване, визионерство“, убедена е Танева.

Следващата стъпка е да се почерпи от опита на Унгария и с финансов консултант да се предложи друга правна форма за борба с градушките. 

„Да изработим национална превенция от климатични събития – като пострадате, при много по-добри условия да получите обезщетение. В Унгария този модел работи, работи и в други страни членки“, твърди Танева.

За сравнение тя посочи и опита в Турция, където са задължили всеки земеделски производител да се застрахова, за да работи моделът на защита от градушки, който включва самолетен и ракетен способи.

семинар на НАЗ 2019