До 10 юли ще бъдат извършени плащанията по мярка 10 – Агроекология и климат, като в момента текат плащания за дребните земеделски стопани, със срок до 30 юни. Това каза пред журналисти в Бургас министърът на земеделието и храните Десислава Танева.
 
„Там изчисленията са най-сложни и имаме заявки за малко над 10 000 хиляди бенефициента. A мярка 10 е от обхвата на ПРСР „Агроекология и климат“. Около 10 юли е графикът, по който работи ДФЗ за плащанията“, обясни министърът на земеделието и храните. 
 
Десислава Танева уточни, че тази година мерките за директните плащания са общо 18, което допълнително забавя изплащането на субсидиите.
 
„Част от мерките бяха разплащани за първи път. Трябваше да се решат различни проблеми по повод размера на площите, които попадат в този обхват, който е предмет на инструмента по мярка 10. Изготвихме един индикативен график. Там, по повод изискването за финансови документи, бяха ни представени кашони касови бележки, фактури за продаване на зеленчуци и плодове. Операторите ги въвеждаха близо месец, време, за което на практика щяха да бъдат направени изчисленията“, добави министър Танева. 
 
Министърът на земеделието и храните добави, че след приключване на кампанията по Директните плащания, от Министерството на земеделието и храните, ще проведат среща с Неправителствения сектор, на която ще бъдат обсъдени условията по прилагането на мерките от ПРСР 2014-2020.
 
„Ще представим предложения, които са вследствие на затрудненията и грешките, които установихме тази година.“, заключи още Десислава Танева.