През новия програмен период на ОСП няма да се прилага критерий „селски район” за земеделските стопани, кандидати за подкрепа по инвестиционните мерки на ПРСР, каза министър Десислава Танева при посещение в Кнежа.

Танева: 1.7 млрд. лв. по сметките на земеделците до края на годината

„Това е най-значителната промяна и е по искане на бранша. По този начин ще бъде осигурена равнопоставеност“, допълни земеделският министър.

В Института по царевицата в града Десислава Танева проведе среща със земеделски производители от област Плевен. Тя ги запозна с индикативния график за предстоящите плащания по схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2020, както и за държавните помощи. 

Министърът припомни, че в момента текат приемите по de minimis за животновъди и пчелари. Предвиденият бюджет за фермери, които отглеждат крави, юници, биволи, овце майки и кози майки, е 25 660 000 лв. Броят на потенциалните бенефициенти е над 21 хиляди. 

По de minimis за пчеларите е определен финансов ресурс от близо 5 млн. лв., като потенциалните бенефициенти са над 6 хиляди. Ставката за подпомагане е 7 лв. на пчелно семейство.

Предстои да бъде открит и приемът по de minimis за плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както за пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%. Бюджетът по помощта е над 19 млн. лв. 

От 19 август пък стартира приемът по извънредната мярка COVID-19. Първото направление COVID 1 е с бюджет 93,5 млн. лв. и обхваща секторите „Плодове и зеленчуци“, „Маслодайна роза“, „Винени лозя“, „Декоративни растения“, „Животновъдство“ (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство“.

Подмярка COVID 2 е с бюджет 5,5 млн. лв. и обхваща всички останали направления в областта на растениевъдството и животновъдството (свине и птици). Всички кандидати следва да имат регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, уточни министърът. 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.