Министър Десислава Танева очаква старт на новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) през месец Юни. Това стана ясно от официалното и изявление по време на изложението "Зелена седмица", което се провежда в Берлин. По време на изложението министър Танева запозна председателя на работната група по земеделие и хранително-вкусова промишленост на Българо-германския съвет за коопериране Ханс-Егберт фон Арним с етапа, на който се намира в момента процедурата по одобрение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година.

 

Заради административната мудност, лиспа на експертен капацитет и политическа воля и промени, новата Програма за развитие на селските райони се забави повече от една година, което нанася директни и косвени щети на потенциалните бенефициенти - фермери, активно население по селата, Общини, Неправителствени организации и др.

 

Макар новата ПРСР да не е одобрена от Брюксел, МЗХ неколкократно заяви намерение да стартира прием на проекти по мярка 4.1 - Инвестиции в материални активи - до края на първото тримесечие на 2015. Новата власт обеща също да отвори мярка 6.1 - Млад фермер в началото на второто тримесечие. Изявлението на министър Десислава Танева, че се очаква одобрение на ПРСР през Юни, навежда на мисълта, че стартът по гореспоменатите мерки също може да бъде отложен. Логично обяснение за такова решение е бенефициентите да могат да кандидатстват с интегрирани проекти, което е залегнало като концепция в новата ПРСР. Интегрираните проекти дават възможност фермерите да внасят инвестиционни предложения по повече от 1 мярка в рамките на един проект.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!