За да стартира мярка 17 „Управление на риска“, тя трябва да има годен субект. Нашата идея е за създаването на взаимоспомагателен фонд, където да има финансова солидарност между земеделски производители и държава. Без това няма как да стартира изобщо мярката, каза земеделският министър Десислава Танева на днешния парламентарен контрол. 

Министърът: Екоплощите да са не повече от 5%

Нейните думи бяха в отговор на депутатско питане защо са прехвърлени 20 млн. евро от мярка 17 във Фонда на фондовете, откъдето впоследствие ще отидат за нисколихвени кредити на фермерите.

Земеделският министър припомни, че в стратегията към ПРСР е записано, че мярка 17, чрез която е планирано да се подпомагат финансови вноски във взаимоспомагателни фондове за неблагоприятни климатични явления и болести по животните и растенията, ще започне да се прилага след извършване на анализ на ползите, разходите и приложимостта. 

Към средата на 2019 г. обаче мярката все още не е разписана и бюджетът й от 36,7 млн. евро е временно прекратен. 

„Във връзка с напредналия етап на прилагане на ПРСР Управляващият орган, без да се отказва изцяло от възможността да се стартира в бъдеще подобен взаимоспомагателен фонд, реши, че към момента е по-целесъобразно средствата да се пренасочат към такъв Кредитен фонд“, обясни Десислава Танева. 

Идеята е кредитният фонд да осигури нисколихвени заеми в две направления – такива, които ще бъдат предоставени на допустими крайни получатели като съфинансиране към безвъзмездна финансова помощ до 50% от средства по ПРСР, и самостоятелни заеми до 70% от средства по ПРСР.

Финансирането на Кредитния фонд в размер на 20 млн. евро публични средства е осигурено именно от предвидения индикативен ресурс на нестартиралата мярка 17. 

„Финансовият инструмент е въведен в Програмата с Шестото изменение и приет от Службите на ЕК на 27 април 2020 г. Към началото на месец септември Кредитният фонд към ПРСР е вече факт. В момента предстои процедура за избор на банки, след което избраните такива ще могат да издават кредити“, уточни земеделският министър.