Министърът на земеделието и храните Десислава Танева иска Министерският съвет да отпусне 43 689 лв. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 година за финансово осигуряване на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт на ученици. Това става ясно от проект на постановление, публикуван на интернет страницата на Земеделското министерство. 
 
Средствата трябва да се предоставят за развитие на детския и ученическия спорт, и са насочени към подобряване на двигателния режим, учебно-тренировъчната, спортно- състезателната дейност и материално-техническото им обезпечаване. Определят се за бюджетна година на база разработени от държавните училища към Министерството на земеделието и храните (МЗХ) проекти за подпомагане физическото възпитание и спорта на учениците в присъствена форма на обучение. Необходимите средства се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет и се разходват на базата на представени разчети за броя на децата и учениците от държавните училища към МЗХ в размер на 3 лв. за ученик. 
 
В Министерството на земеделието и храните са постъпили проекти за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в 2. държавните училища от аграрния сектор за бюджетната 2015 година на обща стойност 43 689 лв., за 14 563 ученици. 
 

Проект на Постановление на МС за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МЗХ за изплащане на паричните средства за физическо възпитание и спорт публикувано на 22.07.2015 г.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!