Народният представител от ГЕРБ-Сливен и член на Парламентарната комисия по земеделие Десислава Танева изрази възмущение от факта, че по време на дебатите на чл. 1 по бюджета управляващите не са й дали възможност дапредстави мотивите си по важни предложения за подкрепа на българското животновъдство, трайни насаждения и зеленчукопроизводство.


„Дори не ми бе дадена думата, което е в разрез на Конституцията и всички правила на парламентаризма. Управляващите прекратиха дебатите по точката и преминаха направо към гласуване без за дадат възможност на голяма част от вносителите на такива предложения, които в основната си част са на опозицията, да представят и мотивират своите предложения”, каза Десислава Танева. Тя информира, че в проектобюджета подпомагането за сектора е значително по-малко, отколкото последната година по бюджета, изготвен от ГЕРБ. Сегашните управляващи предлагат за сектор животновъдство подпомагане в размер на 60 милиона лв.

 

Предложението на Десислава Танева в раздел „субсидии за нефинансови предприятия по План-сметката на Държавен фонд „Земеделие” е националните средства от бюджета за подкрепа на земеделието да се увеличат с 80 милиона за нуждите на животновъдството, трайните насаждения и зеленчукопроизводството. Тя припомни, че за тютюнопроизводството се предвижда значително увеличение и се възстановява националното доплащане на декар площ.


„Предложеното от мен е дори за по-малко като размер увеличени средства от Споразумението, което подписаха управляващите в лицето на министъра на финансите и земеделския министър за допълнително подпомагане на сектора, но на практика ги излъгаха, тъй като това споразумение не намери отражение в бюджета”, каза Танева. Второто й предложение касае увеличаване на бюджета на Министерството на земеделието и храните с 30 милиона заради необходимостта от изравняване на средствата с миналата година.


„Неприемането на това предложение представлява проблем за функционирането на Изпълнителната агенция за борба с градушките. Бюджетът й е намален, няма да има закупуване на ракети за борба с градушките и има риск от унищожаване на реколтата на земеделските производители. Няма предвидени никакви средства за борба с вредното въздействие на водите. Това означава, че при определени климатични условия Напоителни системи няма да имат средства и съответно за заплати на служителите, които да извършват превантивни дейности срещу вредни въздействия на водите”, допълни народният представител.
Според Танева с намалението на издръжката е изложена на риск актуализацията на ортофотокартата, по която се определят допустимия слой за подпомагане на земеделските производители.


„Този бюджет за сектор земеделие означава крах и унищожение на българското животновъдство, трайни насаждения и зеленчукопроизводство и пълен колапс в административното обслужване на сектора с орязването близо 15 процента дейности, които обслужват функционирането на системата за подпомагане на земеделския производител”, категорична бе Танева. Тя се надява утре, по време на гласуването на текстовете по същество, да й бъде дадена думата и с разум от страна на управляващите предложенията й да бъдат приети. „Гласуването „против” означава, че всички споразумения с браншовите организации в земеделието, които се подписват между управляващи и представители на сектора, са пълна лъжа и служат само за туширане на социално напрежение, но не и за реално поети ангажименти”, каза в заключение Десислава Танева.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!