Благодарение на земеделските производители и на земеделието, във всички селски райони в нашата страна има социален живот, надежда, нови и млади хора, на които се осигурява работа. Това каза земеделският министър Десислава Танева, по време на тържествено зажънване на ръжта, част от международния проект „Хляб на мира“, в землището на Бяла Слатина.

Хляб на мира: Стопани зажънват ръжта във Врачанско

Официален партньор на проекта в България е Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). Тази година домакин по проекта е Врачанският съюз на зърнопроизводителите.

Председателят на НАЗ Костадин Костадинов откри събитието с думите:

„Заставаме зад идеята за единство и мир. Основният замисъл на проекта е да бъде офкусирано общественото вниамние върху ползите, сътрудничеството и обединението на държавите в рамките на ЕС. Хляб на мира обединява и сплотява народите от Стария континент, а както знаем никой не е по-голям от хляба“. 

Костадинов добави, че вярва в идеята, че земеделието няма да бъде поставено като разделителна линия между големите и по-малките страни в Европа, нито между държавите от Западна и Източна Европа.

„Убедени сме, че равенството ще бъде постигнато и в бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) и в бъдещата рамка на европейското подпомагане за аграрния сектор, защото само силно и добре развито земеделие, може да осигури продоволствието на населението в обединена и силна Европа“, каза Костадинов.

Министър Танева също изказа своята надежда за бъдещето на най-старата политика на ЕС.


„Надявам се новата ОСП, която тепърва ще се разписва детайлно, да бъде по-добра за земеделците. Успех на проекта и нека той да се разширява. По този начин ще покажем на всички, че земеделието освен, че осигурява изхранването и продоволствието на хората, е обществено ангажирано като посланик на мира и добрата воля по света“, добави земеделският министър.

Събитието продължи с благославяне на зърното с молитви и със смилане на брашно и замесване на тесто от него.

Проектът „Хляб на мира" е европейска инициатива, в която се включват дванадесет държави от Централна и Източна Европа. За първи път през 2012 г. добитата ръж от полето около Помирителната църква в Берлин - мястото на някогашната „ивица на смъртта” на Берлинската стена, е изпратена до всяка страна участничка.