Ученици от Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство "Никола Златарски" в Златарица са се заели да отглеждат шафран върху половин декар земя, информира БТА.

Фермер: Двойният аршин е проблем за зеленчукопроизводство

Десетокласниците засадили скъпия минзухар в специална нива за провеждане на практически занятия към училището.

”Идеята за засаждането, отглеждането и сушенето на растението, известно като най-скъпата подправка в света, е резултат от участието на ученик от гимназията в конкурса на Министерството на земеделието и Министерството на образованието на тема "Моето стопанство", разказа учителката Надежда Топалова.

Учениците са засели 100 килограма луковици от шафрановия минзухар. Очаква се добивът за първата година да е около 70 грама.

Тепърва предстоят анализи на резултатите и изследвания дали мястото и климатичните условия ще се окажат подходящи за засаждане на разсад и през следващата година. По думите на учителката им учениците са силно ангажирани с производството и го правят с голямо желание. 

“17-те десетокласници, които се грижат за полето с екзотичното растение, изучават технологията за отглеждането и добиването на шафран във факултативния час, наречен "Екологията и моето стопанство", обяснява менторът.

Целта е след обобщаване на резултатите училището да кандидатства за статут на иновативно, защото самата култура е нова за тези географски и климатични територии, разказва още Топалова.

Гимназия "Никола Златарски" е създадена през далечната 1919 година като зимно земеделско училище. Селскостопанският профил на обучение остава и до днес. Сегашните възпитаници изучават дисциплини, приложими към горското и селското стопанство.