Десет са акредитираните лаборатории съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 за изпитване на почви за съдържание на замърсители, макроелементи и микроелементи. Списъкът публикува Министерството на Земеделието и храните на своята интернет страница:

1. Дирекция изпитвателна лаборатория (сертификат № 9 ЛИ) при Евротестконтрол ЕАД
2. Лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания ( сертификат № 20 ЛИ) при Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”
3. Изпитвателна лаборатория Еколаб ( сертификат № 73 ЛИ) при Диал ООД
4. Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда ( сертификат № 75 ЛИ) при Еко – консулт инженеринг ООД
5. Лаборатория на СЖС България ЕООД  ( сертификат № 86 ЛИ) при СЖС – България ЕООД
6. Лабораторен комплекс за изпитване ( сертификат № 93 ЛИ) при Аграрен Университет
7. Лаборатория за екологични и технически изпитвания акватератест” (Сертификат № 130 ЛИ) при „ИССЕ” ООД
8. Главна дирекция <лабораторно – аналитична дейност> и териториални звена – офиси ( сертификат № 135 ЛИ) при изпълнителна агенция по околна среда
9. Лаборатория за изпитване „Радиоекологичен мониторинг” ( сертификат № 154 ЛИ) при АЕЦ Козлодуй ЕАД - ( сертификат № 154 ЛИ)
10. Трансграничен изследователски център „Околна среда и здраве” (ТИЦ „ОСЦ”) (Сертификат № 162 ЛИ)


Земеделски стопани могат да извършват пробите за съдържание на N, P и K в почвите и във всички други лаборатории, които могат да предложат този вид анализи, посочват от Земеделското министерство.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!