Депутатите приеха Стратегията за създаване на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риск  със 117 гласа „за”, без „против” и с 6 „въздържали се”. Приемането на стратегията стана в присъствието на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов.

 

Стратегията предвижда да се създадат две нови институции, свързани с безопасността на храните – Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска. Агенцията ще обедини сега действащите административни звена в МЗХ и МЗ. Центърът ще е независим орган за оценка на риска в хранителната верига. Очаква се с обединяването на сега действащите структури числеността на работещите в областта на безопасността на храните да бъде намалена с около 400 души.

 

От опозицията заявиха, че най-важното условие за успешното функциониране на агенцията е наличието на модерна техника, която да изследва качеството на храната, която в момента всъщност липсва. Предвижда в новите структури да работят около 3000 души, които обаче няма как да компенсират липсата на  достатъчна съвременна техника.

 

Създаването на Българска агенция по безопасност на храните изисква създаването на изцяло нов закон и промяна в 23 съществуващи закона. Предвижда се от 1 януари България да има агенция за контрол на храните.