Въпроси за правните основания, мярката за инвестиции в стопанствата – 4,1 на ПРСР, споразуменията и поземлените отношения са поставили депутатите към Десислава Танева, министър на земеделието и храните за днешния парламентарен контрол. Според програмата на народното събрание, обаче, Танева последна от министрите, които ще участват в Парламентарния контрол и времето едва ли ще е достатъчно, за да стиге до нейните отговори. 
 
Ето и всички въпроси и питания, поставени от народните представители.  
 
1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно създаване на Изпълнителна агенция "Сертифициращ одит на средствата от европейските земеделски фондове" в състава на Министерството на земеделието и храните.
 
2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно подготвяни нотификации по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020г.) от Министерството на земеделието и храните.
 
3. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно регистрация на правните основания за ползване на земеделски земи.
 
4. Питане от н.п. РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ и ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно политиката и стратегията на Министерството на земеделието и храните за развитието на сектор лозарство и винарство и изключването на винените лоза и виненото грозде от обхвата на т. нар. "чувствителни сектори" на Мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
 
5. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДИМИТЪР СПАСОВ ДИМИТРОВ относно прилагане на изискванията на чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
 
6. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно текущо изпълнение на ОП "Развитие на селските райони - 2014-2020".
 
7. Питане от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно актуална политика на Министерството на земеделието и храните за създаване на ред в поземлените отношения.
 
8. Въпрос от н.п. ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ относно защита на интересите на българското птицевъдство. 

Началото на Парламентарния контрол е обявено за 11 часа, а преди това ще се проведе заседание на Парламента, на което ще бъде гласуван Вотът на недоверие към Кабинета Борисов заради здравната реформа.