Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които са получили субсидия или друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони, могат да ползват данъчни облекчения. Това ще обсъждат на първо четене депутатите от земеделската комисия в Народното събрание в сряда следобед. 

Гласувайте: Как се справяте с кризата при реализацията на мляко?

Промените са в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен в Народното събрание от 18 народни представители. Подобно предложение мина през Земеделската комисия на предходния Парламент, но така и не стигна до пленарна зала.
Данъчното облекчение ще бъде под формата на намаляване на сумата от годишната данъчна основа с размера на получената през годината субсидия, съответно подпомагане от двата фонда, до размера на годишните данъчни основи преди намалението, но с не повече от 100 000 лева.

Освен данъчните облекчения за фермерите, в земеделската комисия ще бъде представена и Българската аграрна камара. 

В дневния ред на депутатите са записани и гласувания на първо четене и на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, както и Представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.