Депутатите от комисията по земеделие в Народното събрание утре - 14 юни, ще изслушат министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по повод прилагането на последните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 
 
 
Най-вероятната причина за това е, че редица земеделски производители и организации обявиха, че приетия Закон за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, обн. ДВ бр. 42 от 22 май 2018 има невъзможни за изпълнение точки и най-вече в частта му за реда и срока за потвърждаване валидността на действащи договори за наем над една година. 
 
Основното недоволство на земеделските производители е в изискването всички договори за наем на земя да бъдат преподписани до 22-ри юни. 
 
Предвижда и завишаване на таксата при нотариуса, тъй като ще се заверява не само подпис на страните, но и съдържание на документа, което увеличава таксата по самия договор.
 
Земеделските стопани считат, че дори и само от гледна точка на необходимото физическо време за извършване на изискваните действия, е почти невъзможно да се спази указаният в закона срок.
 
 
„Притесненията на земеделските стопани са основателни, още повече че непотвърждаването на дългосрочни договори за наем на земеделски земи биха дали съществено отражение върху земеползването и прилагането на други, законово регламентирани процедури, което в крайна сметка ще рефлектира върху устойчивото и предвидимо уреждане на поземлените отношения в следващи стопански години“, се каза в съобщение от агроведомството преди дни, в което се посочваше, че институцията е готова да подкрепи фермерите и министър Порожанов ще настоява за промени в нормативния акт.  
 
И друга важна тема за земеделците ще бъде дискутирана утре в парламента. 
Депутатите от комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата ще разгледат предложенията, внесени от браншови организации, които са във връзка с изменението и допълнение на законопроекта за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
 
Въпросният законопроект претъпя известно прекрояване и то основно заради острото възражение на земеделците. След оповестяването на готовност за протест, се стигна до среща с премиера Борисов и към момента стопаните нямат възражения.