Проектът за скандалната наредба на Министерството на икономиката, която ще въведе нови декларации и регистър за всеки грам гориво, използван от земеделските стопани, ще се разглежда тази седмица на закрито заседание в парламента.
 
 
Програмата на Народното събрание предвижда Парламентарната Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата да разгледа проекта в четвъртък, 22 ноември. В дневния ред е записано: „Обсъждане на проект на Наредба за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход“.
 
Поначало няма практика законодателят да обсъжда проекти на наредби, които представляват подзаконови нормативни актове и се издават от изпълнителната власт, коментират експерти. В случая депутатите от комисията, чийто председател е Емил Димитров-Ревизоро, вероятно ще проведат разисквания по темата във връзка със силния негативен отзвук от проекта в средите на земеделските стопани.
 
„Не знам как ще удържам хората от протести за горивата“, заяви пред Фермер.БГ Костадин Костадинов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) броени дни след публикуването на проекта за обществено обсъждане.
 
 
Той уточни, че разчита на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов за контакт с работната група от икономическото министерство, която предлага проекта.
 
В началото на тази година в Народното събрание беше направен опит за налагане на допълнителни финансови и административни тежести при използването на горива от земеделските стопани с приемането на съвсем новия Закон за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
 
Социалното напрежение тогава беше овладяно на среща на премиера Бойко Борисов с Костадин Костадинов и с Емил Димитров-Ревизоро в Министерския съвет. След това скандалните предложения бяха оттеглени.
 
Опасенията на зърнопроизводителите сега са, че тежестите, които отпаднаха от проектозакона, сега ще бъдат въведени за земеделските стопани чрез наредба. Срокът, определен от икономическото министерство, за обществено обсъждане на проектонаредбата ще изтече на 30 ноември тази година.