Пет въпроса към земеделския министър Десислава Танева са поставили народни представители за петъчния парламентарен контрол. Сред тях са въпрос за предоставянето на ливади и пасища на собственици на животновъдни обекти, както и несъответствия в предоставянето на ваучери по държавна помощ за намален акциз на агрогоривата.
 
Ето и пълния списък с въпроси, поставени към земеделския министър:  
 
1. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ и ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ относно незаконната сеч, износа на дървесина и недостига на суровина за дървопреработвателните предприятия в Република България.
 
2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно провеждане на първата тръжна сесия от лесофонда за 2015 г. по Закона за горите.
 
3. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно предоставянето на ливади и пасища на собственици на животновъдни обекти.
 
4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно нарушения в общински горски територии и общински поземлен фонд на община Копривщица и контрола от страна на МЗХ и неговите структури.
 
5. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно несъответствие в предоставянето на ваучери по държавна помощ "Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво" и реално обработената площ и полагащото се гориво.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!