Трима депутати отправиха въпрос към земеделския министър Румен Порожанов какви са резултатите от проведената инвентаризация на активите на държавната компания „Напоителни системи“ ЕАД.
 
 
Изпълнителният директор на "Напоителни системи" ЕАД е възложил през септември миналата година на управителите в системата да извършат инвентаризация на активите на поливните площи на предприятие за експлоатация "Хидромелиорации" към ДФ "Хидромелиоративни системи".
 
Какъв е ефектът от инвентаризацията и на каква стойност са заведените нови активи по клонове – питат депутатите проф. Светла Бъчварова, Георги Търновалийски и Стефан Бурджев. 
 
Те се интересуват също дали са съществуват отделни планове за земеразделяне на териториите, заети от хидромелиоративни съоръжения, както предвижда Законът за собствеността и ползването на земеделските земи. 
 
 
Депутатите искат информация от министъра и за опазването на съоръжения на „Напоителни системи“, които са се оказали в масиви, частна собственост. Планираният срок за писмен отговор от министъра е 15 март 2018 г.