Двама депутати от левицата отправиха парламентарен въпрос към аграрния министър Румен Порожанов как ще се реши проблемът с унищожаването на земеделска продукция от пасищни животни, оставени без контрол от техните собственици.
 
 
Народните представители Веска Ненчева и Цветан Топчиев информират министъра за съсипването на ниви и земеделски култури от преминаващия добитък.
 
„При нас постъпиха жалби за системно унищожаване на ниви и селскостопанска продукция от пасищни животни, които са оставени да се движат безконтролно от техните собственици“, подчертават депутатите.
 
 
Според техните наблюдения, че подобни случаи има навсякъде в страната и те все повече зачестяват. „Проблемът е сериозен и значим, особено за стопаните в по-малките и отдалечени населени места“, отбелязват Ненчева и Топчиев.
 
Двамата пита министъра какво е неговото отношение към този проблем, как вижда възможностите за решаването му и конкретно какви мерки ще предприеме. Планираната дата за устен отговор от Румен Порожанов е след седмица, на 9 март 2018 г.
 
 
Собственици на животни от своя страна неведнъж са поставяли въпроса, че пасищата са крайно недостатъчни, а земеделските стопани се стремят да обработят максимално земите си, като не дават възможност за безконфликтно преминаване на стадата.