Последният прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), 2014-2020 г., е създал притеснения сред някои от първоначално класираните кандидати.
 
 
По случая народният представител Запрян Янков иска разяснения от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов в рамките на парламентарния контрол.
 
„При последния прием по мярка 4.2 ПРСР са подадени 538 проекта в ИСУН. По предварителния ранкинг проектите, които влизат за финансиране, са тези със 72 точки - 133 бройки“, отбелязва депутатът.
 
Той иска от министър Румен Порожанов писмена информация за възраженията по този ранкинг - колко са били, колко са уважени и каква промяна ще настъпи в ранкинга.
 
„Сред подалите заявления има притеснения относно значителна промяна в първоначално одобрените - говори се за над 50% промяна. Ако има такава значителна промяна, на какво се дължи различният начин на ранкиране в Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ)?“, пита Запрян Янков.
 
Неговият въпрос е внесен в парламента на 4 октомври. Близо месец преди това ДФЗ обяви, че е приключил последният етап от предварителното класиране на проектните предложения по мярка 4.2. Тогава стана ясно, че до следващия етап от обработката на заявленията са допуснати проекти, оценени с не по-малко от 75 точки по критериите за подбор. Те представляват 130 % от одобрения бюджет по мярката.
 
85 млн. евро е стойността на безвъзмездната финансова помощ по процедурата през ИСУН по мярка 4.2. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 15 000 евро, а максималният е 2 млн. евро, съобщиха още от ДФЗ.