Сушата на пасищата и площите, засети с фуражни култури, в Ирландия през последните 6 месеца съществено увеличи разходите на фермерите, които отглеждат едър рогат добитък и овце – загубите се оценяват на 3200 евро за средна по размери ферма, използваща 30 ха земя, информира independent.ie.

Животновъдството в България: Търсенето на нови пазари е ключово


Предвид това, че Ирландия има над 1,4 млн. крави в националното си млечно стадо, страната е в трудна ситуация. Реколтата от фуражни култури за 6 месеца се понижи почти с 1,5 тона на хектар.

От сушата подстрада и сектор зеленчукопроизводство. Производителите на картофи полагат всички усилия да осигурят напояване там, където е възможно. Те предупреждават за масова загуба на реколтата по полетата, тъй като нямат достатъчно вода.

Сушата се отрази и на зърнените култури. Агрономите прогнозират, че реколтата ще се понижи средно с един тон на хектар.