За днес е планиран онлайн Консултативен съвет по растениевъдство между представители на бранша и на агроминистерството. В продължение на седмица Агри.БГ публикува отворени писма на редица асоциации с предложения за въвеждане на мерки за справяне с кризата.

Производители предлагат плащане на държавна помощ в аванс

Поредното такова писмо идва от Националната асоциация на картофопроизводителите (НАК), които апелират своите колеги браншовици да излязат с едно общо предложение към министър Танева.

Според НАК епидемиологична обстановка вече има своите последствия, които водят до увеличаване на себестойността на земеделската продукция.

1.Вдигат се логистичните разходи с около 25% за доставки на основни суровини за производство;
2.Липсата на определени препарати за растителна защита и торове, както и подмяната им с други по-ниско ефективни увеличават честотата на третиранията и обикновено компрометират добивите;
3.Стопаните правят допълнителни разходи за предпазни средства и дезинфекционни материали в помещенията за манипулиране и заготовка на семена и посадъчен материал. Освен това те страдат от намален персонал и увеличени разходи за заплащане на труда на сезонните работници.

Най-важните новини в сектора

Ето защо, за да се компенсират земеделските производители в сектор плодове, зеленчуци и картофи, от НАК настояват за отпускане на държавна помощ de minimis в размер на 20 млн. лв. за закупуване на минерални торове, препарати за растителна защита, семена и посадъчен материал, вода за напояване за сезон 2020 г.

Според НАК тази държавна помощ може да се разпредели на базата на:

•    Стойността от 30% от определените ставки на един допустим за подпомагане хектар по обвързаното подпомагане на плодовете за 2019 г.;
•    Стойността от 40% от определените ставки  на един допустим за подпомагане хектар по обвързаното подпомагане на зеленчуци за 2019 г.

От НАК изчисляват, че необходимият бюджет за de minimis е 19.5 млн. лв., който ще се редуцира след изваждане на площите, установени, че са пропаднали на 100% при овощните насаждения.

Картофопроизводителите апелират земеделското министерство да предприеме организация по установяване на пропаднали площи при овощните култури заради лошите климатични условия и масовото измръзване, особено тежко в Северна България.

От НАК настояват още за компенсации на преработвателните предприятия в сектор плодове, зеленчуци и картофи заради загубата на сезонни работници и повишените възнаграждения.

Друго тяхно искане е да се отложи с до 6 месеца срокът на инвестиции по сключени договори по ПРСР и държавни помощи.

Браншовиците са отворени и за разговори с Министерството на труда, за да се изясни възможността за наемане на сезонна работа с еднодневни трудови договори на работници, пуснати в принудителен отпуск. Тук подаване изцяло на електронни заявления за наемане на еднодневни договори би било от полза.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Съвети към фермерите по време на епидемия

Удължават противоепидемичните мерки

Какви документи са нужни, за да отидем до фермата?