Разпределят се 270 000 лв. по de minimis на преработвателни предприятия, които изкупуват ябълки и круши от реколта 2020 г. Помощта ще компенсира разходи, свързани с транспорт, логистика, съхранение на готова продукция и други операции по преработка на плодовете.

Държавна помощ: С 56.6 млн. лв. стопани ще погасяват кредити от ДФЗ

Тя е част от мерките, които се въвеждат от държавата като облекчения за земеделските стопани заради пандемията от COVID-19, припомнят от ДФ „Земеделие” (ДФЗ).

Предприятията трябва да бъдат регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в публичния регистър на БАБХ (по списък от БАБХ). 

На финансиране имат право всички предприятия, които завишат обема на изкупената продукция от регистрирани земеделски производители с над 15% спрямо 2019 г.

Предвидените ставки за подпомагане са:
•    Ябълки – 26 лв./тон;
•    Круши – 42 лв./тон.

 

Предвижда се признати организации и групи на производители, чиито членове са заявили през Кампания 2020 участие по схемата за обвързано подпомагане за плодове, също да бъдат допустими за подпомагане.

Предстои да бъдат изготвени указания за кандидатстване.