Държавен фонд Земеделие отчете, че 5 668 овцевъди от цялата страна са получили 4,6 милиона лева по de minimis за изхранване на овце-майки. Сумата, която се получава е около 6,30 лв за животно.
 
Условие за изплащането на държавната помощ е животновъдите да запазят 75% от броя на животните, за които е получена помощта до 31 декември 2014 година. Субсидиите се отпускат заради тежката година за овцевъдите и кризата в сектор животновъдство.
 
Средствата по схемата са изплатени до 24 октомври 2014 г., след сключването на договорите за подпомагане. Общият размер на помощите de minimis за един земеделски производител, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337,45 лв.) за период от три данъчни години.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!