Европейските земеделци почти приключиха със сеитбата на зимните култури. Във Великобритания, Ирландия, страните от Бенелюкс и в северната част на Германия интензивните дъждове възпрепятстваха сеитбата и площите със зимни култури понамаляха, съобщава GrainTrade. 

Как историческите данни за времето помагат на фермерите?

Във Франция серия от проливни дъждове изненада земеделците. Поради това площите с мека пшеница са по-малко. Сеитбата на твърда пшеница продължава. Климатичните условия помогнаха за поникването и началното развитие на ранните посеви, докато при късните се забелязва забавяне. 

В централните и на места в източните части на Европа - например в Полша, сеитбата приключи още през октомври. В отделни области на Словакия, Словения и Австрия силните дъждове доведоха до заблатяване на почвата, което може да се отрази негативно върху бъдещата реколта. 

От друга страна сухото и по-топло време в Унгария, Румъния и България позволи на земеделците да приключат сеитбата до средата на ноември. В тези страни има риск от влошаване на бъдещата реколта заради липсата на достатъчно дъжд. Периодичните валежи леко подобряват тази ситуация. 

В Гърция и Италия сеитбата върви с обичайните си темпове, но предстоящите валежи може да ги нарушат. След дълъг период на суша в Испания и Португалия в края на октомври заваля дъжд и фермерите започнаха да сеят.

Експерти от агенция MARS смятат, че през октомври и ноември климатичните условия за развитие на посевите зимна рапица в ЕС са били по-благоприятни, отколкото по време на сеитбата, когато в повечето страни, особено във Франция, Германия, Румъния и България, е властвала суша. Дъждовете през посочените месеци са подобрили състоянието на посевите в тези страни. 

В централните региони, Прибалтика, Полша и Великобритания рапицата - ранна сеитба, се намира в добро състояние. При по-късно засетите посеви има сериозни щети от вредители. 

По оценки на MARS засетите площи с рапица в сравнение с миналата година в България, Румъния и Великобритания ще намалеят, в Германия и Франция – ще запазят същото ниво, макар да остават под средния 5-годишен показател. В Унгария площите с рапица незначително ще се увеличат.