Днес стартира международния конкурс EURIC (European Rural Innovation Contest) за иновативни проекти и практики в селското и горското стопанство, както и в областта на развитието на селските райони. 
От 24 януари до 15 март 2019 г. могат да се подават проекти, отбелязват организаторите, чийто български представител е Институт аза изследване на обществата и знанието, БАН.
 
Формуляр за кандидатстване и повече информация 
 
Идеята на конкурса
В основата на конкурса е положено разбирането, че селскостопанският, горският и хранително-преработвателният сектори са изправени пред сериозни икономически и екологични предизвикателства, които могат да бъдат решени ефективно чрез взаимодействие между различни партньори, споделяне на новаторски идеи, знания и информация.
 
Този конкурс цели да открие и награди най-добрите примери на такива партньорства, работещи върху иновативни решения за селското и горското стопанство и селските райони. Ето защо и целта на конкурса е да се идентифицират текущи или наскоро приключили новаторски инициативи, които се осъществяват в партньорство между актьори от различни сектори (производство, преработка, наука, консултантски, граждански организации и т.н.).
 
Кой може да участва в конкурса?
Земеделски производители, кооперации, преработвателни предприятия, търговци, научно-изследователски институции, свободно практикуващи учени, дигитални и IT компании, частни или публични организации за консултации и съвети в земеделието, неправителствени и граждански организации, работещи или наскоро работили в посока разрешаване на проблем от практиката (производствен, организационен, продуктов, маркетингов) в сътрудничество с други актьори с различни знания и компетенции.
 
Освен проекти в областта на селското и горското стопанство, и хранително-преработвателната промишленост, е допустимо и участието на инициативи в областта на повишаване на качеството на живот на селските общности.
 
Какво получават победителите в конкурса за иновативни идеи?
Конкурсът е международен, с жури от експерти, което ще определи петнадесет инициативи за посланици на иновациите в селското стопанство и селските райони. Те ще получат международно признание на церемония по награждаване в европейска столица през месец ноември, 2019 г., която ще събере на едно място практици, успешни организации и мениджъри.
 
Проектът LIAISON – организатор на конкурса, е мрежа от множество участници, която събира около една цел и идея  общност от изследователи, участници в иновативни проекти, инициативи и мрежи и администратори в силно интерактивна работна програма, за да изследват заедно дизайна и реализацията на интерактивни иновативни проекти – както в рамките на ЕПИ-АГРИ, така и извън него. Проектът се финансира по програма Хоризонт2020 на ЕК.