Днес започва кампания под надслов „Супер фермер“. Организатор е Министерството на земеделието в партньорство с Министерство на образованието.

Как могат ученици да започнат собствен бизнес в селското стопанство?

Инициативата е насочена към учениците от професионалните гимназии по селско стопанство. Целта е да се подкрепят младите хора, като им се даде възможност да се срещнат с успели фермери в нашата страна, както и да се осъществи връзка между учениците и бизнеса. 

Събитията ще се проведат на територията на цялата страна под формата на „Дни на отворените врати“. Учениците ще посещават стопанства на земеделски производители, бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони (2014–2020 г.). 

През първия учебен срок ще бъдат посетени стопанствата на 25 бенефициенти по Програмата. Общият брой на учениците е над 300 от 20 професионални гимназии. Те са от направленията – фермер, техник на селскостопанска техника, агроекология и други. 

Стопанствата развиват дейност в областите по отглеждане на трайни насаждения (орехи, круши, сливи, бадеми и др.), животновъдство (овцеферми, кравеферми, птицеферми и други) и селскостопанска техника. 

Кампанията ще се проведе на два етапа. Първият стартира през ноември 2019 г., а вторият ще продължи от февруари до април догодина.

Ще има и конкурс на тема „Моето стопанство“. В него участниците ще представят своята идея за стартиране на бизнес, а писмените им проектите ще бъдат оценявани от жури. 

Първото събитие от инициативата е планирано за днес, когато ученици от Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ – Павликени, ще посетят стопанството на ЗППК „Напредък – Батак“ в село Батак.