„Държавна профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните ще бъде планирана за 3 години напред, а не както е сега, година за година“, съобщи в Кюстендил д-р Евгени Макавеев, главен секретар на Българска агенция по безопасност на храните, по време на среща от обучителната кампания за болестите по животните, провеждана от Министерството на земеделието и храните и БАБХ. По думите му, това ще внесе спокойствие и така ще могат да се планират дейностите по Програмата и те ще могат да бъдат проведени в оптималните срокове според ветеринарния календар.
[news]

На срещите в Кюстендил и Перник, д-р Макавеев представи пред общо над 120 животновъди и ветеринари от двете области, планираните промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, както и симптомите на болестите, които се разпространяват в съседните на България страни – Шап, Заразен нодуларен дерматит и шарка по дребните преживни животни. „Една от мерките, които се предвиждат е ваксинация против антракс да се провежда в огнищата, които са възникнали през последните 50 години. Сега се ваксинира в огнищата възникнали през последните 30 години“, каза д-р Макавеев. Той допълни, че тази мярка се налага най-вече заради климатичните промени и дългата продължителност на живот на антраксните спори.
 
Промените във ветеринарномедицинското законодателство се налагат, за да се дисциплинират всички страни в процеса, изтъкна д-р Макавеев. Той подчерта, че готвените поправки в Закона за ветеринарно-медицинската дейност не са насочени специално към един или друг в системата, а целят да минимизират риска от болести и зарази, включително при хората. Основната част от тези промени са насочени към вменяване на задължения и на фермерите, и на частно практикуващи ветеринарни лекари и на официалните ветеринарни лекари, както и въвеждане на санкции за всяко неизпълнение на задълженията.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!