Министерство на земеделието и храните разработва нова държавна помощ, която ще компенсира загубите на животни вследствие на природни бедствия. „В момента има действаща помощ за земеделски земи, но целта ни е да помогнем на фермерите със загинали животни“, посочи министър Десислава Танева на среща със земеделски производители в село Крушаре, област Сливен.
 
Тя допълни, че новата държавна помощ ще бъде изпратена до няколко месеца за нотификация от Европейската комисия. „Трябва да си вземем поука, както от наводнението в село Бисер, така и от бедствията след него, и подготвяната схема е стъпка в тази посока“, подчерта Танева.  
 
Предвижда се от 2015 до 2020 г. през новия програмен период да се прилагат две държавни помощи, свързани с компенсиране на загуби в резултат на неблагоприятни климатични условия. Едната е за компенсиране на загубите по унищожени култури, като при нея се запазва обхватът и условията на досегашната помощ. Втората е за компенсиране на щети по унищожени животни и пчелини от природни бедствия, като компенсациите се предвижда да са 100% от средните пазарни цени за живи селскостопански животни по видове, категории и кошери. 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!