Европейският парламент ще гласува днес споразумение със Съвета, което ще даде на страните-членки допълнително контрол дали да допускат на териториите си да се отглеждат генно модифицирани култури. 
 
Европейският съюз има едно от най-строгите законодателства в света относно генно модифицираните храни, като култивирането е позволено само след пълна оценка на риска, посочват от Европарламента. 
 
Позволено ли е да се отглеждат генно модифицирани организми (ГМО) в ЕС?
 
[news]
Да, но само ако те са одобрени на европейско ниво след строга оценка на риска от Европейския орган за безопасност на храните. Одобрените по този начин храни могат все пак да не бъдат допускани на територията на определена страна, ако властите в нея се позоват на т.нар. „предпазна клауза“. Те трябва да обосноват решението си, като демонстрират, че конкретните генно модифицирани организми могат да причинят вреди на хората или на околната среда.
 
Отглеждат ли се вече някакви генно модифицирани организми в ЕС и забранени ли са те от някоя страна?
 
Към момента само един генно модифициран сорт царевица - MON 810 на Monsanto, устойчив спрямо вредители насекоми, се отглежда в ЕС. Някои страни обаче (Австрия, България, Гърция, Германия, Унгария, Италия, Люксембург и Полша) са се позовали на предпазната клауза, за да предотвратят отглеждането на техни територии.
 
Защо ЕС иска да измени сегашната система на одобряване на такива продукти?
 
Някои страни-членки искат да имат по-голяма свобода и гъвкавост. В отговор бе подготвено предложение за изменения в правилата, което дава на страните в ЕС свобода да ограничават или забраняват отглеждането на генно модифицирани организми на своя територия на основание на политиката за опазване на околната среда. Страните-членки ще могат също да налагат забрани, позовавайки се на териториалното планиране и на социално-икономическото въздействие.
 
Във вторник парламентът ще се произнесе по текста, който е договорен със Съвета. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!