Държавен вестник обнародва в днешния си брой промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
 
Промяната касе т.нар. ведомствени бензиностанции и задължението на земеделските производители да ги свържат с фискални устройства и нивомери.   
 
С промяната официално се удължава срокът до 31 октомври за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, които извършват зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за собствени нужди от стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята резервоари с вместимост над 1000 литра да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата.
 
Наредбата влиза в сила от днес – 28 август 2015 г. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!