Правителството отпусна предвидените в Бюджет 2009 400 млн. лв. за доплащания в земеделието, модернизация на жп транспорта, ремонт на студентски общежития и социални проекти, съобщиха от правителствената пресслужба.

211 млн. лв. са предназначени за мерки в областта на земеделието. От тях 150 млн. лв. са за национални доплащания за 2009 г. на хектар земеделска земя, с изключение на площите, заети с малини и ягоди, предназначени за преработка, винени лозя, тютюн и постоянно затревени площи.

61 млн. лв. са предвидени за национални доплащания в животновъдството.

На миналото си заседание правителството одобри схемата на доплащанията.

Днес Европейската комисия също обяви мерки в помощ на млекопроизводителите в Европейския съюз, изпаднали в затруднение заради силния спад на цените на продукцията им от няколко месеца, предаде Франс прес. Мерките включват и помощ за износа.

Ниските изкупни цени на земеделската продукция, скъпите торове, настоящата газова криза, затрудненият достъп до кредитиране заради световната икономическа криза, както и постоянните проблеми с получаването на държавните и европейските субсидии застрашават голяма част от селските стопани.

Изпълнителният директор на "Добруджански Агробизнес център" д-р Иван Гочев прогнозира, че тази година много от стопаните ще фалират заради комбинираното действие на гореизброените фактори.

Едва 30 процента от производителите са получили полагащите им се субсидии. Основният проблем е застъпването на земеделските площи. Според Иван Гочев казусът може да се реши, като не се изплащат застъпените площи.

В тази връзка преди дни Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Агенцията по геодезия, картография и кадастър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) решиха да обединят усилията си и да предприемат някои промени на кадастъра.

В първите години след присъединяването ни към Европейския съюз българските земеделски производители получават само част от подпомагането, което е предвидено за производителите от старите държави членки.

За да компенсира по-ниския размер на помощта, съгласно Регламент 1782/2003 - за схемите за директно подпомагане на земеделските производители, България може през 2009 г. да допълни директните си плащания до 65% от размера на директните плащания в Общността.

Целта на националните доплащания към директните плащания е да приближи нивото на подкрепа за българските производители с останалите страни членки на ЕС и да се повиши конкурентоспособността им.

Средствата за директни плащания се използват и за финансиране на производствени разходи и за инвестиции в земеделските стопанства. /expert.bg