Животновъди искат да имат достъп до Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ. Това стана ясно по време на семинар на Млечните овце, който се проведе в края на 2015 г., съобщи Фермер.БГ.  
 
Дарина Шишкова, председател на Сдружение Стария Балкан – Карлово, председател на Съвета по животновъдство в Пловдивска област и член на Консултативния съвет по животновъдство към МЗХ посочи: „Животновъдите трябва да имат достъп до системата на БАБХ – Това са моите животни, аз решавам кой доктор ще влезе в стадото, кога ще се премаркират животни и т.н. Защо трябва аз непрекъснато да търча до ветеринарната, за да ми извадят една справка и да я дам на проверяващия, който може да дойде на проверка във всеки един момент, попита Шишкова. 
 

 
Дарина Шишкова постави и въпроса с налагането на санкции на фермерите заради поддържането на пасищата: „Животноъдите са принудени да търпят постоянни санкции при ползването на мери и пасища заради липсата на ясни критерии за оценка на пасищата. Не може едно пасище в равнината да се сравнява с едно полупланиснско или с едно планинско пасище“.
 
Според Шишкова трябва да има по-голяма възможност за участие на животновъдите в заседаниеята на Комисията по земеделие в Народното събрание, където се решават проблемите в животновъдството. „Не може да се решават проблемите на животновъдството без в Комисията да присъстват животновъди“, посочи председателката на Сдружение Стария Балкан.